Digitale transformatie dankzij een multi-cloud strategie?

Omdat wij bij Imalink het als één van onze core taken beschouwen om de digitale trends op de voet te volgen, trok het boek van Christian Kromme; ‘Go digital stay human’ de aandacht van CEO Isabelle De Meyer. Tijdens het, met steeds meer toenemende belangstelling, lezen van het boek groeide tevens haar belangstelling naar hoe het vandaag zit met de transitie van cloud naar een multi-cloud strategie bij bedrijven. We trokken verder op onderzoek uit en hieruit ontsproot bij Imalink volgende conclusie;

Vandaag bevinden de meeste bedrijven zich midden in de digitale transformatie. Die helpt organisaties mee te volgen met de nieuwe eisen van de klant nu en in de toekomst. Zo kan je beter concurreren in een landschap dat voortdurend verandert naarmate de technologie evolueert. Een van de belangrijkste drivers voor die transformatie is cloud computing. Meer bepaald het gebruik van de multi-cloud strategie is aan een sterke opmars bezig.

multi-cloud - Imalink
Go digital stay human

In zijn boek ‘Go digital stay human’ schreef Christian Kromme dat Natuur en technologie evolutionair gezien dichter bij elkaar liggen dan we op het eerste gezicht zouden denken.

In zijn boek ‘Go digital stay human’ schreef Christian Kromme dat Natuur en technologie evolutionair gezien dichter bij elkaar liggen dan we op het eerste gezicht zouden denken. Aan de hand van zeven golven herkennen we patronen uit de ontwikkeling van cellen en biologische organismen die eveneens de basis vormen van disruptieve technologische trends. Vandaag bevinden we ons nog grotendeels in de vijfde golf. Die staat in het teken van samenwerken en delen. Zo lossen bedrijven vaker problemen op, en kunnen ze efficiënter werken, door gebruik te maken van de cloud. Zo is Nespresso een voorbeeld van een bedrijf dat een succesvolle digitale transformatie doormaakte mede dankzij de cloud. Door een cloud-based CRM systeem op te zetten, kunnen ze hun klanten een omnichannel toegang aanbieden tot de winkels en de klantenservice.

Een verschuiving naar de multi-cloud

Om digitaal te transformeren zijn meerdere belangrijke processen cruciaal bij een organisatie. Zo kent cloud computing sneller toegang toe aan onder andere software, nieuwe functionaliteiten en updates samen met data-opslag. Waarbij we enkele jaren geleden slechts op één enkele provider een beroep deden, is de verschuiving naar multi-cloud oplossingen wel al een tijdje aan de gang. Zo blijkt dat heel wat bedrijven gebruikmaken van meerdere cloudleveranciers. Een op de drie organisaties geeft ondertussen aan met vier of meer publieke cloudproviders te werken. Dat fenomeen, de zogenaamde multi-cloud strategie, verwijst naar de verspreiding van onder andere software en applicaties bij verschillende cloud providers. Door verschillende services en technologieën van verschillende clouds te benutten, ben je als organisatie altijd zeker dat je over de beste oplossing beschikt.

Het grootste voordeel van een multi-cloud aanpak is de flexibiliteit.

Ook spreiding van de risico’s en de afwezigheid van ‘vendor lock-ins’ zijn belangrijke beweegredenen om over te schakelen op een multi-cloud strategie. Bovendien lanceren alle cloud providers bijna dagelijks nieuwe features, wat zorgt voor continue innovatie. Daarnaast kunnen er nadelen verbonden zijn aan dergelijke strategie. Zo kan het moelijk zijn om een algemeen overzicht te bewaren aangezien bedrijfsdata uitgewisseld wordt tussen verschillende cloud platformen en providers. De kostenreductie, waarvoor in eerste instantie voor de multi-cloud strategie werd gekozen, kan ook omgekeerd werken. Omdat een IT-afdeling vaak zoveel mogelijk uit ieder cloud platform moet halen, kan dit voor een hogere workload zorgen met juist bijkomende kosten. Ook het beheren van de beveiliging is in een multi-cloud omgeving vrij complex. Toch wegen de nadelen niet op tegen de vele voordelen en zijn er al heel wat oplossingen voorhanden om de nadelen in de mate van het mogelijke te controleren.

Digitale transformatie in de toekomst

Het is duidelijk dat bedrijven het gebruik van multi-cloud toepassingen meer en meer accepteren en dat zorgt voor een verschuiving waarop organisaties met hun leveranciers zullen samenwerken. De vraag is niet meer wie de beste is in alles maar wie uitblinkt in verschillende zaken. Daarbij is het belangrijk om een volledige strategie en beleid uit te dokteren. Zo kan je op een snelle en eenvoudige manier een migratie realiseren naar platformen die volledig aansluiten bij jouw behoeften.

Een multi-cloud strategie kan een grote bijdrage leveren aan de transformatie die veel bedrijven vandaag moeten maken om competitief te blijven. Alleen is het niet enkel de omschakeling naar een multi-cloud strategie die voor de gehele digitale transformatie in de toekomst zal zorgen. Hoewel we daarnet al over de vijfde golf binnen de digitale transformatie spraken, schrijft Kromme in zijn boek dat we vandaag ook al grotendeels in de zesde golf zitten. Dat is de golf van de intelligentie waar zowel Artificial Intelligence als machine learning een plaats zullen veroveren. De combinatie van de cloud oplossingen met bovenstaande technologieën zal ervoor zorgen dat we nog beter de natuur kunnen nabootsen en bedrijven zo een succesvolle digitale transformatie kunnen realiseren.

Imalink NV – 06 januari 2020