Conflict op de werkvloer

Bij ieder bedrijf en op elke afdeling waar meerdere mensen werken is er wel eens sprake van irritatie en spanning, dus ook bij de klant waar je bent ingeschakeld als externe consultant. Dat is niet erg, maar je moet er wel voor zorgen dat het niet uit de hand loopt.

Doe je collega’s en jezelf dus een plezier en herken een aankomend conflict op tijd zodat je het kunt voorkomen. Is het daar al te laat voor? Los je onderlinge verschillen dan op en maak het leven op je werk weer een stuk draaglijker.

Voer geen struisvogelpolitiek

Als je bent betrokken in een conflict heeft het geen zin om je kop in het zand te steken. Een conflict ontstaat uit behoefte aan verandering bij een van de twee partijen. Zolang er niets verandert zal de onenigheid dus ook niet weggaan.

Wees constructief

Zoek naar een oplossing voor het conflict, ook als je het gevoel hebt dat de ander fout zit. Graaf jezelf niet dieper in het conflict door koste wat het kost je gelijk te willen halen.

Vind de oorzaak van het conflict

Om tot een oplossing te komen moet je natuurlijk eerst weten wat het proleem is. Bij veel conflicten is het echter niet helemaal duidelijk wat de aanleiding nu precies is. Communiceer met de andere partij om hier achter te komen. Blijf daarbij rustig en maak duidelijk dat je op zoek bent naar een oplossing.

Wees eerlijk

Bij een conflict komt het vaak voor dat beide partijen vinden dat hen geen blaam treft. Kijk daarom eens eerlijk en objectief naar je eigen doen en laten. Draagt jouw gedrag bij aan de oplossing van het conflict of maak je het juist erger? Of is het misschien zelfs wel de oorzaak van het conflict?

Zoek een onafhankelijke tussenpersoon

Als je al het bovenstaande hebt geprobeerd en nog niet tot een oplossing bent gekomen is het tijd om hulp in te roepen van een derde partij. Vraag bijvoorbeeld je directe manager bij de klant of, afhankelijk van jouw aanvoelen, een verantwoordelijke bij jouw moederbedrijf om te helpen bemiddelen.Pak dit echter voorzichtig aan. Vooral als je jullie beider manager laat bemiddelen kan het overkomen alsof je over de andere partij aan het klagen bent bij de baas. En dat kan weer grond zijn voor een nieuw conflict. Maak dus duidelijk dat de stap naar een derde partij puur om de bemiddeling te doen is.

Het zetten van de eerste stap

Veel mensen zien het zetten van de eerste stap tot een oplossing als een zwaktebod. Dat is natuurlijk onzin, het is gewoon een kwestie van praktisch denken. Conflicten gaan ten koste van productiviteit. Een van de strijdende partijen zal dus die eerste stap moeten zetten, waarom zou jij dat niet zijn?