Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de site van Imalink niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

Imalink garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel.

Imalink nv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade van handelingen of beslissingen, van welke aard dan ook die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt, die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Auteursrecht

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, filmpjes, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteursrechten. Afbeeldingen op de site worden gebruikt onder licentie van Adobe Stock en Unsplash.

Gebruik van deze werken in welke vorm ook is enkel toegestaan met daaraan voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Neem daarvoor contact op met info@imalink.be. Dit geldt voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking, openbaarmaking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde verveelvoudiging of openbaarmaking van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan, behoudens beperkingen door de wet gesteld.