Management Imalink Open positie Management assistant

Management

Uw team - uw rechtstreekse verbinding

Rechtstreeks contact leidt tot verrassend vanzelfsprekende oplossingen. Daarom is onze open door policy een essentieel onderdeel van onze samenwerking. Wij nodigen u graag uit voor koffie en ideeën die u misschien niet had verwacht. Even kennismaken:

Isabelle De Meyer - Chief Executive Officer - Vennoot

Omdat ICT vaak niet tot de core business van organisaties behoort, worden ook niet alle mogelijkheden benut. In mei 2000 richtte Isabelle Imalink op om haar specialiteit - rekrutering van ICT-consultants – daartoe in te zetten. High level consultancy aanbieden en bedrijven  innovatieve en efficiënte oplossingen voorstellen was en is het doel. Isabelle neemt als CEO en vennoot de dagelijkse leiding op, waarbij ze graag uw rechtstreekse aanspreekpunt is.

LinkedIn :: Facebook :: Twitter

 

Annelies Baert - Recruitment Officer

Geen high level consultancy voor uw projecten zonder nauwgezette selectie van geschikte ICT- experts. Annelies, selecteert onze mensen op basis van hun reële ICT-kennis en –ervaring, en hun fit: Imalink Team Members moeten immers naadloos aansluiten op uw bedrijfscultuur en werkethiek. Samen met Isabelle is Annelies ook uw directe aanspreekpunt voor de intensieve opvolging en evaluatie van de consultants en uw projecten.

LinkedIn :: Facebook

 

Femke Abbenbroek - Management Assistant - Recruitment

Als rechterhand van Annelies staat Femke niet enkel in voor de ondersteuning bij rekrutering en de selectieprocedures, maar ook voor administratieve steun: kandidaten contacteren, dossiers nauwgezetopvolgen, instaan voor follow-up en zorgen voor een passende feedback aan alle actoren.

LinkedIn :: Facebook

 


 

Management Assistant - Administration

Iedere dag engageren wij ons bij Imalink opnieuw om onze klanten en ICT-consultants snelle, flexibele en correcte dienstverlening te bieden. Een daadkrachtig management moet dan ook op een uiterst dynamische wijze worden ondersteund. Hier vorm jij de spil. Jouw methodische aanpak verzekert Imalink en ons management team van een feilloze grondsteun.

 

Arne Masureel - Director & Conversation Manager - Vennoot

Imalink’s high level consultants moeten zich maximaal kunnen focussen op de projecten van onze klanten. Aan Arne hebben ze een gedreven manager, die instaat voor het verticale dagelijkse management van de core-activiteiten, en voor support op het vlak van recrutering, logistiek, administratieve en ondersteunende of horizontale processen. Bij Arne kom je bijgevolg terecht voor zowel algemene, technische als administratieve informatie.

LinkedIn :: Facebook