Business analyst of functioneel analist

Veelal wordt een business analyst omschreven als een brug tussen het bedrijf en de IT afdeling. De functie heeft als doel de functionaliteit van een bepaald IT project te laten aansluiten bij de noden van het bedrijf.

Net als bij sommige andere IT profielen overlapt in vele bedrijven de functieomschrijving en deverantwoordelijkheid van een business analyst met die van een functional analyst. In sommige bedrijven zijn de taken van de functional analyst echter iets technischer.

Wat doet een business analyst of functional analyst concreet?

  • De analyst gaat na wat juist de noden zijn waaraan het project moet voldoen
  • Deze noden worden vertaald in functionele eigenschappen van het project
  • Bij development wordt nauw samengewerkt met de software architect en developers om ervoor te zorgen dat de scope bewaard wordt en de functionaliteiten getest
  • Na het testen en implementeren wordt er geëvalueerd of het project volledig aan de vooropgestelde noden voldoet

Kortom: De analyst dient te weten wat de doelstelling van een project is, en hoe dit bereikt kan worden.  

Functioneel Analist SAP PM

26 Jun 2018 - Lochristi

Je bent een Functioneel Analist SAP met ruime ervaring in SAP PM? Je wenst die te delen met een passioneel bedrijf die menselijke relaties voorop plaatst? Je raakt steeds weer geboeid door wisselende…